ДП  УкрНТЦ ЕНЕРГОСТАЛЬ

ДП  «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» ОДИН З ЛІДЕРІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД В ГАЛУЗІ: 

  • проектування споруджуваних, реконструкції та технічного переоснащуваних діючих підприємств і виробничих об'єктів гірничо-металургійного комплексу, машинобудування та інших галузей;
  • створення нових виробництв, технологій і процесів;
  • промислової екології;
  • енергозбереження;
  • охолодження металургійних агрегатів;
  • використання вторинних ресурсів;
  • обробки металопродукції;
  • утилізації промислових і побутових відходів;
  • реалізації основних положень Кіотського протоколу в базових галузях промисловості.


Відмінною особливістю Центру є комплексний підхід до виконання робіт - від розробки новітніх технічних рішень до поставки та впровадження першокласних технологій та обладнання «під ключ»; багатопрофільна спеціалізація, потужний науково-технічний і виробничий потенціал; багаторічний досвід, компетентність і гідна ділова репутація; здатність вирішувати складні виробничі, технічні, екологічні та енергетичні проблеми підприємств - ефективно, економічно оптимально.

Центр має висококваліфікований кадровий склад. Загальна чисельність працюючих перевершує 1200 чоловік. У Центрі працюють 3 академіка Української технологічної академії, 2 академіка інженерної академії України, академік Міжнародної Академії комп'ютерних наук і систем, 7 докторів технічних наук, 33 кандидата технічних, фізико-математичних, хімічних і економічних наук, 850 фахівців з вищою освітою. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»: 

- комплексне проектування промислових підприємств, у тому числі генеральне проектування;
- наукові дослідження в галузі металургійних технологій, промислової екології, ресурсо- та енергозбереження;
- створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств: комплексний інжиніринг - поставка та освоєння обладнання;
- конструкторські розробки;
- створення та промислове освоєння сучасних технологій, виробництв і обладнання у сферах:
         - ресурсо та енергозбереження, 
         - захисту повітряного і водного басейнів,
         - знешкодження та утилізації відходів;
- випробування та вимірювання, сертифікація та стандартизація; 
- екологічний моніторинг;
- реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України та інших базових галузей промисловості.